Domů


Evgenie Averičeva /Kozlova/ se narodila v kozáckém kraji ve městě Rostov nad Donem, kde v roce 1969 promovala na akademii výtvarného umění. 

Věnovala se grafickému umění. Přirozený talent a tvořivost získaly mladé umělkyni přízeň diváků již na prvních výstavách, kterých se zúčastnila. Kouzlo tvorby paní Evgenie tkví nejen v jejím humanistickém zaměření (např. série litografií Chraňte planetu, Flora 20. století, Nesoucí život, Co se tvořilo po staletí, válka zničí v okamžiku), ale i ve svébytném autorském tónování a v poetickém vidění světa.

V grafických listech najdeme tragické symboly jako monstrózní atomový výbuch, pozůstatky civilizace pohřbené pod popelem či spálenou mrtvou planetu v kosmu. Ty však autorka vždy kombinuje s nadějí a vírou v rozum, který lidstvu nedovolí dovést svět až záhubě. Toto aktuální téma vyneslo výtvarnici uznání v podobě reprezentace na mezinárodní výstavě Vesmír a svět v roce 1990 v USA.

Tvorba paní Evgenie se neomezuje jen na téma vesmír a svět. V žánru knižní ilustrace vytváří vlastní ztvárnění tvorby Gustava Flauberta (Prosté srdce) prostřednictvím metamorfózy a toku asociací. Tyto ilustrace jsou ve formátu miniaturních barevných ofortů (rytiny do zinku). Neztvárňují přímo literární text, ale jakoby za závojem skrývané tajné lidské myšlenky.

Stejně oblíbenou technikou výtvarnice je akvarel. Již v osmdesátých letech lze vysledovat autorčinu zálibu ve složitých přechodech tónů a v hledání jemné barevné harmonie v celkově koloristickém složení kompozice (Na verandě, Podzimní zátiší, Večer ve Staročerkaske, Teplý večer). Hladké a tekuté linie těchto akvarelových kompozic obrazně ztvárňují osobitou poezii reálného světa přírody.

Zvláště zajímavě zpracovává výtvarnice plastické listy s folklorními motivy ke Stravinského opeře Petruška, kde pohádkovými obrazy prosvítá realita lidských citů a osudů.

K úspěšným prezentacím na velkých domácích výstavách se na začátku 90. let přidávají autorčiny výstavy v Čechách, Bulharsku, Německu, Jugoslávii a USA. Velkému zájmu návštěvníků se těšila autorčina výstava v Domě knihy v Karlových Varech.

Novější tvorba umělkyně vyniká velkou rozmanitostí výběru témat, materiálů a provedení. Nadpozemskou symfonií vnímání jsou Evženiina díla z roku 1995 (Letící múza, Kosmický čas, Symfonie Adama a Evy), ve kterých autorka technikou koláže vytváří bohatou plastickou strukturu povrchu plátna, které tímto nabývá nevšední hmotnosti, jejímž prostřednictvím autorka vyjadřuje prostorové představy o světě vesmíru. Dalším příkladem široké škály použitých prostředků je autorčina malba Tři grácie, ztvárněná v tradicích avantgardního umění a věnovaná rozličným životním kolizím ženského osudu.

V současnosti vytváří malířka sérii pláten na motivy románů Michaila Bulgakova Mistr a Markétka, zakotvenou v tradicích realistického kánonu. A to není vše, paní Evgenie přichází i se sochařskými nápady, což svědčí o tom, že se její tvorba neustále vyvíjí a v budoucnu přinese obecenstvu nemálo nových a nečekaných objevů.

Člen svazu umělců Ruska, zasloužený pracovník kultury, starší naučný spolupracovník muzea  výtvarného umění města Rostova na Donu, akademický historik umění V. Rjazanov.

Galerie


Reference


Top